Plan Operational al Universitatii Ioan Slavici Timisoar

Plan Operational al Universitatii Ioan Slavici Timisoara

Postat de: admin Ultima actualizare: Vineri, 03/10/2014 10309 Vizualizari

            INTRODUCERE

            Planul operaţional al Universităţii “Ioan Slavici” din Timişoara pentru anul 2017-2018 este elaborat în acord cu Planul Strategic pentru perioada 2016 – 2020, aprobat de Senatul U.I.S. în 03.10.2016. El continuă în principiu linia definită de planul strategic menţionat şi de planurile operaţionale ale anilor anteriori.

            MISIUNEA UNIVERSITĂŢII “IOAN SLAVICI” DIN TIMIŞOARA

         Şi pentru anul 2018-2019, Universitatea “Ioan Slavici” Timişoara îşi stabileşte ca misiuni principale învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi deschiderea tot mai largă spre societate.

         Activităţile dezvoltate de Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara vor urmări ca toate cele trei misiuni să aibe pondere semnificativă în activitatea universităţii. Elaborarea de cunoştinţe, transmiterea acestora, aducerea de contribuţii în domeniile prioritare ale ştiintei şi tehnologiei, transferul acestora către mediul economico-social, formarea în profil larg, flexibilă, interactivă şi continuă a studenţilor sunt elemente componente ale acestor misiuni.

             PLANUL OPERAŢIONAL PRIVIND PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

             Programe de studii - Ciclul I - studii universitare de licenţă

             Studii universitare de licenţă – cu o durată a studiilor de 3-4 ani, având asociat un număr de minimum 180 şi maximum 240 de credite transferabile.

            Activitatea educaţională în cadrul U.I.S. se va desfăşura pe programe de studii acreditate/autorizate provizoriu aflate în derulare pentru anii II-IV. Oferta de domenii/specializări pentru admiterea în anul universitar 2018-2019 este următoarea, astfel:

Domeniul fundamental “Ştiinţe inginereşti”- învăţământ la zi, cu durata de 4 ani, 240 credite:

-     Tehnologia Informaţiei - specializarea Tehnologia Informaţiei;

Domeniul fundamental “Ştiinţe Economice”- învăţământ la zi, cu durata de 3 ani, 180 credite:

-     Ştiinţe Economice - specializarea Finanţe și Bănci, Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Pentru informații complete referitoare la Planul Operațional al Universității "Ioan Slavici" din Timișoara , descărcați fișierul atașat.

Documente atasate

inapoi la top