Carta Universitatii Ioan Slavici

Carta Universitatii Ioan Slavici

Postat de: admin Ultima actualizare: Luni, 07/10/2013 10319 Vizualizari

Extras din Carta Universitatii Ioan Slavici, puteti descarca intregul fisier, acesta fiind atasat mai jos.

Articolul 6

Obiectivele Universităţii se realizează prin participarea tuturor membrilor comunităţii universitare şi urmează a fi actualizată şi amendată de către Senat, în relaţie cu modernizarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice, şi cu modificările legislative naţionale şi comunitare (europene).

Valorile care-i definesc activitatea şi obiectivele sunt: integritatea, cinstea, competenţa, principialitatea şi respectul faţă de lege şi beneficiarii serviciilor academice.

Prezenta Cartă stabileşte următoarele obiective:

a)     apărarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale membrilor comunităţii academice;

b)     formarea de specialişti în domeniile: economic şi inginereşti, capabili ca - prin pregătirea ce o vor dobândi - să răspundă cerinţelor unei societăţi întemeiate pe statul de drept şi economia de piaţă integrată în circuitul contactelor politice, juridice, sociale şi economice europene, răspunzând  astfel  unui  imperativ  de  mare actualitate;

c)     cercetare ştiinţifică prin creaţie individuală şi instituţională în domeniul juridic şi economic cu susţinerea performanţei ştiinţifice a membrilor Universităţii la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, cu acordarea de sprijin material pentru participarea la aceste manifestări;

d)     structurarea,  predarea  şi  asimilarea  unui  învăţământ universitar, flexibil şi cuprinzător, corespunzător standardelor internaţionale acceptate;

e)     asigurarea pentru studenţi a posibilităţilor de studiu, prin programarea cursurilor şi seminariilor, astfel încât să le fie cât mai accesibile, prin  buna  dotare  a  bibliotecilor,  prin achiziţionarea şi punerea la dispoziţie a lucrărilor semnificative în domeniul ingineresc şi economic care apar sau vor apare în ţară sau străinătate, cât şi prin folosirea posibilităţilor de tipărire şi multiplicare de care dispune Fundaţia, pentru asigurarea cursurilor la toate disciplinele de studiu;

f)      în raport de amploarea şi profunzimea mutaţiilor pe care le cunoaşte legislaţia, Universitatea va stimula moral şi material efortul cadrelor didactice de a oferi studenţilor, în fiecare an, cursuri care să reflecte cu fidelitate şi claritate aceste mutaţii;

g)     folosind relaţiile de parteneriat cu universităţile europene, vor fi trimise la specializare cadre didactice, mai ales tinere, asigurându-se burse de studii la respectivele universităţi, pentru studenţii cu calităţi deosebite, atât prin programele "Tempus", "Erasmus" sau "Phare", cât şi folosind convenţiile bilaterale de sprijin reciproc încheiate cu universităţile respective;

h)     se vor organiza manifestări ştiinţifice pe teme de mare actualitate cu invitarea unor mari specialişti din ţară şi străinătate.

i)      se va asigura participarea studenţilor merituoşi la reuniunile ştiinţifice organizate de Universitate sau Fundaţie, cât şi la alte reuniuni ştiinţifice din ţară şi străinătate.

Documente atasate

inapoi la top