Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara organizează concurs de admitere la ciclul de studii LICENŢĂ,  după cum urmează:

FACULTATEA DE INGINERIE

Singura unitate d învăţământ PARTICULAR din mediul timișorean, cu pregătire inginerească, cursuri de zi, în  DOMENIUL: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI, PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ: TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI  (4 ani – 240 credite) – 75 locuri.

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Învăţământ universitar, cu durata de 3 ani – 180 credite, pentru DOMENIUL FUNDAMENTAL “ŞTIINŢE ECONOMICE”,  cursuri de zi, PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:

– FINANŢE  ŞI  BĂNCI  – 100 locuri;

– CONTABILITATE  ŞI  INFORMATICĂ  DE  GESTIUNE  – 75 locuri.

IMPORTANT*

* Taxa de înscriere: 150 RON*

* Taxa anuală:  Ştiinţe Economice 490 €; Inginerie 590 €

* Cea mai mica taxa din țară!!!   Achitabilă in 3 rate!!!

* Nu se aplica nici un fel de penalizari sau taxe suplimentare pentru intarzieri sau restante, nici de confirmare la admitere.

Acte necesare pentru înscriere:

 • Fișă de înscriere (completată pe formular tipizat)
 • Diploma de Bacalaureat originală sau Adeverinţă bacalaureat originală + copie xerox
 • Foaie matricolă liceu, în original  + copie xerox
 • Doua poze tip C.I.
 • Certificat de naştere şi Certificat de căsătorie (dacă aţi schimbat numele după căsătorie), în original  + copie xerox
 •  Adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie care să stipuleze dacă respectivul candidat este apt de a urma studii universitare
 • Copie CI
 • Dosar plic
 • completez fișa de înscriere ( este atașată mai jos )
 • plătesc taxa de înscriere (150 RON) în contul RO41BRDE360SV07420393600 sau la sediul Universității, în momentul înscrierii
 • aduc la sediul Universității fișa de înscriere, documentele din dosarul de înscriere în original și dovada plății (sau plătesc taxa de înscriere pe loc)

Programul Secretariatului in perioada de vara este de Luni-Vineri, intre orele 14:00-19:00 .