Competente Dobandite in Finante si Banci

Competente Dobandite in Finante si Banci

Postat de: admin Ultima actualizare: Luni, 22/09/2014 12494 Vizualizari

Obiectivul programului de studii Finanțe și Bănci constă în formarea de competenţe profesionale şi de aptitudini practice necesare viitorilor economişti, precum şi în educarea studenţilor prin transmiterea şi dezvoltarea cunoştinţelor teoretice, fundamentale şi de specialitate din domeniul Finanțe, în conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (CNCSIS),  astfel:

Competenţe profesionale:

  • Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice
  • Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare
  • Realizarea de lucrări de natură economi- co-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
  • Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice
  • Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
  • Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

Competenţe transversale:

  • Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
  • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
  • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

Ocupaţii posibile conform COR:

Administrator bancar/produs leasing - 241231; Administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare) - 263111; Agent capital de risc - 241214; Analist financiar - 241305; Analist investitii - 241211; Asistent analist - 241307; Comisar Garda Financiara - 241202; Consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economia mediului - 263103; Consultant fiscal - 241222; Consultant plasamente valori mobiliare - 241213; Controlor tezaur - 241101; Controlor vamal, controlor pentru datoria vamala, agent vamal (studii superioare) - 335106; Dealer - 241209; Economist banca - 241224; Expert/ inspector vamal - 335105; Inspector asigurari - 241206; Inspector de risc - 241247; Inspector de specialitate asigurari - 241242; Inspector de specialitate subscriere - 241243; Inspector financiar-bancar - 241205; Ofiter bancar (credite, marketing, produse si servicii bancare) - 241230; Referent bancar/ societate de leasing - 241236; Referent de specialitate asigurari - 241244; Referent de specialitate financiar-contabilitate - 241104; Specialist sistem asigurari - 241250;

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse în COR:

Operator ghişeu bancă, Agent servicii financiare, Operator de trezorerie, Operator schimb valutar, Consilier clienţi, Asistent de specialitate financiar-contabilă, Asistent de specialitate în asigurări, Ofiţer credite, Ofiţer de Cont Operator ghişeu bancă, Agent pentru servicii de investiţii financiare, Operator de trezorerie, Operator schimb valutar, Consilier Clienţi. Specialist pieţe reglementate; Agent de servicii de investitii financiare ASIF; Reprezentant control intern RCI; Consultant de investiţii CI

 

inapoi la top