Liga Studentilor din Universitatea Ioan Slavici

Liga Studentilor din Universitatea Ioan Slavici

Postat de: admin Ultima actualizare: Miercuri, 20/11/2013 7140 Vizualizari

 

Liga Studenţilor din cadrul Universităţii "Ioan Slavici" din Timișoara este o organizaţie non-guvernamentală adresată studenţilor instituţiei.

 

Scop:

Liga UIS are ca scop reprezentarea intereselor comune ale studenților din Facultatea de Inginerie Informatică cât şi din Facultatea de Ştiinte Economice și stimularea participării acestora la actul educațional și la viața socială, economică și culturală în vederea susținerii drepturilor și revendicărilor acestora în limita prevederilor legale, obținerea de condiții civilizate de viață, asigurarea unui nivel științific corespunzător, crearea unui mediu bazat pe relații și principii democratice între studenți și cadrele didactice, funcționari, personalul angajat al Universității.

 

Obiective generale:

 Liga UIS îşi propune să asigure un cadru de organizare reprezentativ al studenţiilor  universitătii, promovând principiile consacrate ale spiritului universitar românesc şi universal.                                         

Liga UIS apără, promovează şi reprezintă interesele membrilor săi, atât în cadrul vieţii universitare, cât şi în contextul global al vieţii societăţii româneşti.

Liga UIS urmăreşte ca membrii săi să fie reprezentaţi corect şi eficient în organismele centrale şi în cele ale institutelor de învăţământ superior (Senat, consiliul facultăţii etc.).

Liga susţine dreptul studenţilor de a fi reprezentaţi echitabil în structurile de conducere universitare şi de a avea drept de veto cu privire la problemele specifice studenţeşti.

Liga UIS desfăşoară activităţi cu caracter profesional, social, cultural-educativ, de angajare civică şi patriotic, consiliere şi orientare profesională

Pentru realizarea scopurilor sale, Liga UIS. poate folosi toate mijloacele legale şi democratice (petiţia, negocierea, demonstraţia, greva etc.).

Liga UIS poate să susţină prin mijloace statutare revendicările democratice ale altor organizaţii sau persoane şi să ia atitudine împotriva acţiunilor ce contravin intereselor naţionale, drepturilor omului.

 

Principiile Ligii Studenţilor Universităţii "Ioan Slavici" din Timișoara

Principiul libertăţii 
Libertatea este un drept fundamental al fiinţei umane, libertatea cuvântului, libertatea de asociere, libera circulaţie a persoanelor şi informaţiilor, libertatea opţiunilor politice, religioase etc. Sunt forme specifice societăţii moderne care decurg din acest principiu fundamental, principiu pe care Liga UIS îl pune la temelia organizării şi activităţii sale.

Principiul Legalitãţii 
Liga UIS susţine necesitatea organizării vieţii societăţii şi, implicit, a vieţii universitare, în conformitate cu legile ţării şi în convergenţă cu ideile generoase cuprinse în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

Principiul Democraţiei 
Liga UIS sprijină instituţiile statului de drept, la instaurarea cărora a contribuit prin acţiunile sale revendicative. Liga Studenţilor din Universitatea Ioan Slavici militează pentru apărarea cadrului democratic, pentru asigurarea dreptului studenţilor de a participa la conducerea vieţii universitare şi a societăţii, a dreptului de exprimare şi susţinere a principiilor şi a opiniilor proprii, prin mijloace democratice.

Principiul Unităţii 
Liga UIS promoveazã principiul unităţii de organizare şi acţiune, singurul care poate asigura susţinerea intereselor globale ale studenţimii române precum şi participarea eficientă a studenţilor la rezolvarea problemelor specifice societăţii civile.

Principiul Reprezentativităţii 
Liga UIS  în efortul său de consolidare a unei instituţii reprezentative şi eficiente a comunităţii universitare din ţara noastră, are permanent în atenţie promovarea tradiţiilor spirituale şi culturale româneşti.

Principiul Non-Partizanatului 
Liga UIS nu se asociază cu nici o ideologie sau politică de partid, păstrând o atitudine civică responsabilă şi susţinând dreptul membrilor săi la opţiuni ideologice sau politice proprii.

Principiul Competenţei 
Liga UIS consideră că selectia în orice activitate precum şi constituirea ierarhiilor socio-profesionale trebuie să aibă drept criterii ordonatoare aptitudinile reale, pregatirea profesională şi conduita morală. În acest spirit, Liga Studenţilor din Universitatea Ioan Slavici susţine instaurarea unui proces corect de selecţie şi ierarhizare a valorilor, promovarea valorilor autentice, marginalizarea imposturii şi impostorilor din cultura şi societatea românească.

Principiul Non-Violenţei 
Liga UIS refuză şi condamnă atitudinile violente şi susţine promovarea consecventă a dialogului, oricare ar fi natura disputei sau litigiului.

Principiul Continuităţii 
Liga UIS susţine principiul continuităţii ca un garant al sprijinului reciproc între membrii actuali şi foştii membri, în susţinerea efortului comun de promovare continuă a principiilor şi activităţilor Liga UIS, în cadrul societăţii româneşti.

 

Structura conducerii Ligii UIS este formată din:

  • 1 Presedinte
  • 1 Vicepresedinte
  • 1 Secretar General
  • 1 Coordonator Resurse Umane
  • 1 Coordonator Social
  • 1 Coordonator Imagine
  • 1 Coordonator Educaţional

 

Motto:

’’Împreună suntem mai puternici!’’

 

Documente atasate

Galerie de Imagini

inapoi la top