Istoric liceu

Istoric liceu

Postat de: admin Ultima actualizare: Vineri, 01/11/2013 23441 Vizualizari
SCURT ISTORIC AL LICEULUI

Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ “IOAN  SLAVICI” din Timişoara, preocupată permanent de pregătirea profesională a tinerilor, în concordanţă cu cererile existente pe piaţa forţei de muncă, din dorinţa de a realiza un învăţământ cât mai util şi eficient condiţiilor actuale şi de perspectivă a României – în general, precum şi a Timişoarei – în special, prin Ordinul nr.24/23.04.2001 a hotărât înfiinţarea Liceului “IOAN  SLAVICI” în Timişoara, coordonat din partea Fundaţiei de Prof. Liliana Drăgan. Oportunitatea înfiinţării liceului rezidă şi din dorinţa creării unui cadru de învăţământ integrat, activitatea liceală alăturându-se în mod armonios Universităţii “IOAN  SLAVICI”, a cărei activitate are deja experienţa primului an.

Având în vedere orientarea de la început a Fundaţiei către domeniul economic, (orientatare manifestată prin înfiinţarea în cadrul Universităţii “IOAN  SLAVICI” a Facultăţii de Ştiinţe Economice, cu specialitatea autorizată Contabilitate şi informatică de gestiune), s-a solicitat aprobarea înfiinţării Liceului “IOAN  SLAVICI”, planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2001/2002, cuprinzând, pentru început, 2 clase a IX-a cu 50 de elevi, filieră TEHNOLOGICĂ, profilul SERVICII, specializarea ECONOMIC.

 

Liceul şi-a început activitatea cu 2 clase  a IX-a, înregistrându-se în Timişoara ca liceu particular, alături de alte licee particulare: Liceul “Milenium” şi Liceul “Mihai Eminescu”, respectiv Grupul Şcolar de arte şi meserii „Spiru Haret”.

Baza materială de care dispune Liceul “IOAN SLAVICI” în prezent, poate susţine în condiţii bune pregătirea elevilor în domeniul economic. Totodată, prospectând cererile populaţiei de elevi, există un mare interes pentru pregătirea şcolară în domeniul economic, fapt ce vine în întâmpinarea şi cererilor de pe piaţa muncii, cu posibilităţi evidente de continuare a studiilor în cadrul Universităţii “IOAN SLAVICI”, parte integrantă a Fundaţiei.

• Participare în masă la ACTIVITǍŢI EXTRACURRICULARE ce au avut menirea să îmbogăţească cunoştinţele şi să formeze deprinderi, să stimuleze şi să amelioreze comportamente sociale (concursuri, expoziţii cu lucrări ale elevilor, vizite, excursii, acţiuni de voluntariat – colectare ajutoare pentru copii şi bătrâni, colectare de materiale refolosibile şi valorificarea lor, serbări şcolare, corespondenţa cu colegi din ţară şi străinătate, concursuri sportive la nivelul şcolii , între clase paralele şi între şcoli etc.)

- obţinerea de diplome, cupe, premii la concursuri interşcolare sportive.

• Participare la concursuri şi activităţi desfăşurate în cadrul unor PROIECTE DE PARTENERIAT / COLABORARE la nivel local, naţional şi internaţional care s-au soldat cu:

-          obţinerea de diplome şi participare la concursuri şi activităţi desfăşurate în comun la nivel local şi interjudeţean;

-          mediatizare în presa locală şi publicaţii de specialitate;

-          întemeierea unor relaţii de prietenie şi colaborare atât între elevi cât şi cadrele de la şcolile implicate;

-          corespondenţa prin poşta tradiţională cât şi electronică.

Activităţile specifice de îmbunătăţire a calităţii învăţământului sunt cele realizate  prin activităţi de pregătire suplimentară la limba şi literatura română, matematică, geografie, istorie, limbi moderne.

 Rezultat: îmbunătăţirea procentului de promovare a BACALAUREATULUI.

-creşterea numărului de participanţi şi rezultate foarte bune la concursurile pe discipline la care au participat elevii.

 

Documente atasate

inapoi la top