Metodologie Concurs Posturi Didactice

Metodologie Concurs Posturi Didactice

Postat de: admin Ultima actualizare: Luni, 02/05/2022 20604 Vizualizari

Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor vacante

Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor vacante va respecta cu stricteţe conţinutul şi procedurile stipulate în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,  Hotărârea nr. 457/04.05.2011 privind abrobarea  Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, modificată prin Hotărârea nr. 883/09.11.2018 și   Hotărârea nr. 902/09.11.2018 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior.

(1) Metodologia este postată pe site-ul instituţiei la adresa: www.islavici.ro.
(2) Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, denumită în continuare metodologie proprie, prevede standardele minimale de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare pentru următoarele funcţii didactice şi de cercetare:

a) asistent universitar;

b) lector universitar / șef de lucrări;

c) conferențiar universitar;

d) profesor universitar;

e) asistent ce cercetare;

f) cercetător științific;

g) cercetător științific gradul III;

h) cercetător științific gradul II;

i) cercetător științific gradull I.

(3) Standardele aferente funcţiilor prevăzute la alin. (2) sunt cerinţe minime şi obligatorii pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcţiilor respective şi sunt denumite în continuare standardele minimale ale universităţii și cuprind: standardele minimale naționale conform Ordinului MEN nr. 6129/2016 și standardele suplimentare stabilite de universitate.

(4) Standardele prevăzute la alin. (3) sunt stabilite și aprobate de către senatul universitar.

Documente atasate

inapoi la top