Codul de Etica

Codul de Etica

Postat de: admin Ultima actualizare: Vineri, 23/10/2020 10719 Vizualizari

              Extras  din  CODUL  DE  ETICA  AL  UNIVERSITATII  „IOAN  SLAVICI”  TIMIȘOARA  :

Articolul 1

(1) Codul de etică și deontologie universitară exprimă idealurile, principiile şi normele morale pe care membrii comunităţii “Ioan Slavici” consimt să le respecte şi să le urmeze în activitatea lor profesională. El stabileşte principalele linii de conduită etică profesională pe care comunitatea “Ioan Slavici”  îşi propune să le urmeze şi penalizările posibile în cazul încălcării acestora.

(2) Codul de etică și deontologie universitară este menit să opereze ca un contract moral între membrii comunităţii “Ioan Slavici” – studenţi, cadre didactice, personal nedidactic – contribuind la coeziunea membrilor Universităţii şi la instalarea unui climat academic bazat pe cooperare şi competiţie corectă şi prin aceasta la creşterea prestigiului UIS.

(3) Codul de etică și deontologie universitară nu se substituie legii sau altor coduri şi reglementări. El încearcă să acopere câmpul de activitate cuprins între lege şi morală. Codul de etică și deontologie universitară şi aplicarea lui nu exclud şi nu înlocuiesc drepturile şi obligaţiile legale care revin membrilor comunităţii “Ioan Slavici”. El corelează relaţiile pur contractuale cu încrederea, ataşamentul şi responsabilitatea şi protejează membrii comunităţii “Ioan Slavici”  de comportamente nedrepte, necinstite sau oportuniste.

Articolul 2

Codul de etică și deontologie universitară cuprinde atât norme obligatorii a căror nerespectare atrage după sine sancţiuni disciplinare / administrative şi chiar juridice, cât şi norme dezirabile de dorit a fi aplicate, dar a căror nerespectare nu conduce la o sancţionare disciplinară, ci doar la una de natură morală. De exemplu, politeţea reprezintă un comportament dezirabil, demn de tot respectul, dar nu este legal obligatoriu, iar impoliteţea nu este sancţionabilă decât moral.

Articolul 3

Prezentul Cod de etică și deontologie universitară se bazează pe următoarele documente legale:

  • Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu completările și modificările ulterioare;
  • Ordinul MEC nr. 4492/2005 privind promovarea eticii profesionale în universități;
  • Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare;
  • Carta Universității “Ioan Slavici” din Timișoara.

 

Documente atasate

inapoi la top