Conducerea Facultatii de Stiinte Economice

Decan: Conf. univ. dr.  Untaru Mircea
Prodecan: Conf. univ. dr. Moldoveanu – Barbu Christina
Director Departament: Conf. univ. dr. Dorneanu Liliana
Secretar: Ec Simulescu Anca Larisa