Dezvoltarea parteneriatului comun si a managementului calitatii in cercetarea stiintifica

Dezvoltarea parteneriatului comun si a managementului calitatii in cercetarea stiintifica interuniversitara conform principiilor dezvoltarii durabile.

Din analiza experientei avute cu institutiile transfrontaliere din ultimul deceniu dar si din intalnirile din perioada de pregatire a proiectului s-a desprins necesitatea unei activitati coerente de armonizare a bunelor practici existente in Ungaria si Romania dar si armonizarea cu cerintele Comisiei Europene. De asemenea conform listelor anexate exista deja proiecte implementate cu bune rezultate, disiminarea rezultatelor din acestea fiind continuata in acesta (exemplu proiectul referitor la parcuri stiintifice castigat direct la Brusell) In urma unor sondaje efectuate in randul studentilor si cercetatorilor s-a desprins necesitatea abordarii stiintifice a problemei calitatii si tratarea unitara a acesteia in intreaga zona.
Intreg proiectul se incadreaza in contextul stipulat de strategia Lisabona specifica dezvoltarii comunitatii europene in general, dar si reglementarilor procesului Bologna in particular, specifice uniformizarii si compatibilizarii invatamantului superior si cercetarii universitare europeane; astfel in proiect se regasesc toate conceptele referitoare la prioritatile de cercetare si la finantarea laboratoarelor universitare care trebuie sa se faca prin proiecte si nu printr-o alocare bugetara.

Pentru mai multe detalii vizitati: http://islavici.ro/HURO0801_066/descriere.html