Documente Inginerie

Facultatea de Inginerie din cadrul Universităţii “Ioan Slavici” din Timişoara pregăteşte ingineri specialişti în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, pe baza unor programe de studii moderne, în care aspectele teoretice sunt îmbinate cu excelentă practică. Studenţii facultăţii beneficiază de un mediu de învăţământ competitiv care stimulează creativitatea, iniţiativa ştiinţifică şi tehnică, dezvoltarea personală şi implicarea activă a viitorilor specialişti în construirea societăţii cunoaşterii.

Misiunea specializării “Tehnologia informaţiei” este una didactică şi de cercetare ştiinţifică, fiind reprezentată de aplicarea unei curricule academice şi a unor programe analitice pe baza unor fişe ale disciplinelor care să permită specializarea complexă în domeniul calculatoare şi tehnologia informaţiei, oferind absolvenţilor conceptele, metodele, instrumentele şi mecanismele care contribuie la dezvoltarea capacităţii intelectuale şi acumularea cunoştiinţelor de specialitate ca premise esenţiale ale formării de specialişti în domeniul Calculatoare şi Tehnologia informaţiei.

Schimbările rapide din ultimul deceniu în sfera tehnologiei informaţiei au determinat transferul rapid al acestor realizări către societate, cu implicaţii deosebite în toate ramurile economiei. Acest lucru impune ca o necesitate primordială formarea de specialişti cu înalt nivel de pregătire profesională în specializarea “Tehnologia informaţiei” din cadrul domeniului Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei.