Echipamente Flexibile si Modulare de Conducere Numerica

In rezumat, sublinem urmatoarele aspecte specifice:

 • – solutiile si metodele propuse au un grad de noutate prin incorporarea pe de o parte a know- how-ului continut in lucrarile profesorilor universitari Virgil Tiponut si Titus Slavici, iar pe de alta parte prin extinderea conceptului de modularitate a echipamentelor la prelucrari din cele mai diverse sfere (metale, mase plastice, nanotehnologii etc)

 • – indicatorii de performanta si calitate sunt garantati inclusiv prin utilizarea echipamentelor liderilor de piata din acest moment, dar si prin algoritmii continuti in know-how-ul utilizat

 • – standardele de nivel european sunt respectate pe de o parte prin colaborarea cadrelor didactice universitare din echipa de implementare proiect cu universitati si institute de cercetare de prestigiu din Europa, concretizata in participarea la sesiuni internationale, stagii de pregatire si de predare la universitati europene, colaborarea in implementarea unor proiecte internationale (exemplu – grantul european TECHNOLOGICAL PARKS FOR INOVATION AND TRANSEUROPEAN COOPERATION nr. 135741 – 2007 – RO – KA3MP implementat in colaborare cu universitatile din Atena si din Zilina)

 • – localizarea activitatii in PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC „TIM SCIENCE PARK” Timisoara, autorizat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, ofera posibilitatea formarii colectivelor interdisciplinare mixte formate din cadrele didactice de la Universitatea Ioan Slavici, cercetatorii de la INCEMC si viitorii angajati ai firmei spin-off nou create, precum si avantajele conferite de mediile de lucru cu traditie de cercetare in care se va desfasura activitatea:

  • – mediul de cercetare stiintifica din cadrul INCEMC – Institutului National de Cercetare in Electrochimie si Materie Condensata, institute cu traditie in cercetare stiintifica, concretizat si prin numeroasele granturi, competitii, brevete, licente castigate;

  • – mediul specific invatamantului si cercetarii stiintifice creat de cadrele didactice universitare de la Universitatile Politehnica Timisoara si Universitatea ‘Ioan Slavici’ Timisoara.

 • – prin extinderea utilajelor modulare in domeniul prelucrarilor se sporeste flexibilitatea proceselor de prelucrare si prin aceasta dezvoltarea domeniilor vizate, iar prin utilizarea echipamentelor de conducere cu microcontrolere se imbunatatesc performantele echipamentelor

 • – viabilitatea tehnica este garantata de nivelul de varf al resurselor materiale alocate dar si de nivelul de varf al resurselor umane, iar viabilitatea economica este motivata in paragraful de analiza cost-beneficiu introdus suplimentar in Planul de afaceri

 • – in cazul aprobarii proiectului, in Consiliul de administratie al Parcului stiintific si tehnologic Timisoara s-a aprobat deja intrarea noii societati, cu drepturi depline, intre membrii parcului, iar Universitatea „Ioan Slavici” a alocat spatiu si logistica pentru desfasurarea activitatilor firmei in cadrul cladirii proprietate a sa

 • – prin implementarea proiectului se va aduce o contributie la indeplinirea Masurii 1.4 a Strategiei de Inovare Regionala a Regiunii Vest, care se refera la infiintarea de spin-offuri provenite din universitatile regiunii. Este sustinuta plasarea acestor spin-offuri pe langa parcurile stiintifice si tehnologice existente si se concluzioneaza ca ele trebuiesc „sustinute in mod particular deoarece ele reprezinta un aport considerabil de valoare adaugata la dezvoltarea economica regionala in ansamblu”.

Pentru mai multe detalii, vizitati: http://islavici.ro/spin-off/index.php