Evaluarea Cadrelor Didactice

Raport privind evaluarea satisfacerii așteptărilor studenților 2018_2019

Raport privind evaluarea satisfacerii așteptărilor studenților 2019_2020

Raport privind evaluarea satisfacerii așteptărilor studenților 2020_2021 an 1_2_3

Raport privind evaluarea satisfacerii așteptărilor studenților 2020_2021

Raport privind evaluarea satisfacerii așteptărilor studenților 2021_2022

Raport privind evaluarea satisfacerii așteptărilor studenților 2021_2022 ani terminali

Raport privind evaluarea satisfacerii așteptărilor studenților 2022_2023

RAPORT asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral sem I 2018_2019

RAPORT asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral sem I 2019_2020

RAPORT asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral sem I 2020_2021

RAPORT asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral sem II 2018_2019

RAPORT asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral sem II 2019_2020

RAPORT asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral sem II 2020_2021

Raport asupra procesului de evaluare periodica a calității corpului didactic din UIS _sem 1_2021_2022

Raport asupra procesului de evaluare periodica a calității corpului didactic din UIS _sem 2_2021_2022

RAPORT asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral sem II 2022_2023

RAPORT asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral sem I 2022_2023

Anexa 06-09-UIS Formular_Chestionari de evaluare a satisfacerii așteptărilor studenților

Anexa 06-07-UIS FORMULAR_Chestionar de autoevaluare

Anexa 06-06-UIS Fişa de evaluare a cadrului didactic de către directorul de departament

Anexa 06-05-UIS Chestionar de evaluare colegiala

Anexa 06-04-UIS Formular_Perceptii si opinii studentesti asupra activitatilor si prestatiei didactice

Regulament privind evaluarea satisfacerii așteptărilor studenților

Regulament privind evaluarea periodică a calității corpului didactic în UIS

Procedură privind monitorizarea inserției socio – profesionale aabsolvenților pe piața muncii