INO-MAT

INOVĂRI ȘI OPTIMIZĂRI ECONOMICE ȘI FUNCȚIONALE ÎN PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ DE MATERIALE PENTRU ENERGIE TERMICĂ – INO-MAT
 
Programul POC/62/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitati, în scopul inovarii de procese si de produse în sectoarele economice care prezinta potential de crestere
Axa prioritara: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) în sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor
 
Obiectivul general al proiectului se circumscrie obiectivului strategic al al POC, care este cresterea cercetarii CDI private, stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI in scopul inovarii de procese si deproduse cu scopul de a stimula inovarea la nivelul operatorilor economici, sprijinirea infrastructurilor de CD si a capacitaþii de a dezvolta centre de excelenta, bazate pe clustere de competitivitate existente sau viitoare si conectate cu centre de CDI în cadrul unor poli de crestere, precum si promovarea unui mediu favorabil inovarii în mediul de afaceri, prin dezvoltarea de produse si servicii, transfer tehnologic, crearea de retele si clustere.
 
Obiectivele specifice ale proiectului
 O1. Realizarea unei retete inovatoare de peleþilor /brichetilor din diverse direcþii de cercetare prin valorificarea rezidurilor forestiere si agricole. 
 O2. Realizarea unei centrale termice de incalzire inovatoare pentru peleti/bricheti.