Investitii de Perspectiva

Centrul de afaceri, hosting, cercetare, învățământ și cultură amplasat în Timişoara, strada Ştefan cel Mare, investiția este în curs de finalizare, investiția având finanţare parţială (65%) în cadrul programului POC, prezentat mai jos; spațiile didactice în proporție de 70% finalizate vor fi incluse în circuitul didactic 2023/2024.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

BENEFICIAR: TITUS S.R.L

TITLUL PROIECTULUI Performanță și excelență în domeniul mediului și energiei regenerabile prin entități moderne de tip cluster – acronim PEDMEREMC

Cod SMIS 2014+ 138692

Cod apel : POC/752 – 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – apel 2 – 2019

Tip proiect: Proiecte pentru clustere de inovare

Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 6.208.867,55 lei

AMPOC/OIC acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 3.449.938,70 LEI, echivalentă cu 65,2860 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Centrul pentru tineret, amplasat  în Calea Șagului din Timişoara – se va constitui un incubator tehnologic și de afaceri Cybar Tim Timișoara pentru care s-a inițiat demersul de acrediatere la ANCS – Autoritatea Națională de Cercetare Științifică.

Centrul de tineret din Lugoj – clădirea a fost achiziționată în iulie 2020 urmând a fi transformată într-un centru pentru: activități de învățământ, cercetare, cultură.