Plan de Invatamant CIG

Planurile de învăţământ  cuprind discipline fundamentale (cod F), discipline de specialitate în domeniu (cod S) şi discipline complementare (cod C), grupate la rândul lor în discipline obligatorii (A), opţionale (B) şi facultative (C) în conformitate cu cerinţele normative stabilite pe plan naţional;

Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul deînvățământ și conţinutul acestora, precizat prin programele analitice – fișa disciplinelor, corespund domeniului de licență și programului de studii pentru care s-au elaborat planurile de învățământ respective şi sunt conforme misiunii declarate, în conformitate cu Standardele specifice pentru programele de studii din domeniul fundamental „Economie“ elaborate şi aprobate de ARACIS, în baza Legii 87/10 apr. 2006, Art. 17.

Puteti vizualiza planul de invatamant complet descarcand fișierul atasat.

Plan de invatamant CIG 2022_2025

Plan invatamant CIG _2021 – 2024

Plan de invatamant 2023_2026 _CIG