Plan Operational al Universitatii Ioan Slavici Timisoara

Planul operaţional al Universităţii “Ioan Slavici” din Timişoara pentru anul 2024 (aprobat în ședința Senatului U.I.S. din 23.11.2023) este elaborat în acord cu Planul Strategic pentru perioada 2020 – 2024, aprobat de Senatul U.I.S. în data de 13.02.2020. El continuă în principiu linia definită de planul strategic menţionat şi de planurile operaţionale ale anilor anteriori.

            MISIUNEA UNIVERSITĂŢII “IOAN SLAVICI” DIN TIMIŞOARA

         Şi pentru anul universitar 2022 – 2023, Universitatea “Ioan Slavici” Timişoara îşi stabileşte ca misiuni principale învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi deschiderea tot mai largă spre societate.

        Activităţile dezvoltate de Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara vor urmări ca toate cele trei misiuni să aibe pondere semnificativă în activitatea universităţii. Elaborarea de cunoştinţe, transmiterea acestora, aducerea de contribuţii în domeniile prioritare ale ştiinței şi tehnologiei, transferul acestora către mediul economico-social, formarea în profil larg, flexibilă, interactivă şi continuă, atât a studenţilor cât şi a absolvenţilor sunt elemente componente ale acestor misiuni.

          Îndeplinirea misiunilor U.I.S. trebuie să asigure:

1. integrarea acesteia în Spaţiul European al Învăţământului Superior;

2. compatibilizarea tot mai avansată a programelor de studiu cu cele europene, astfel încât profesiile obţinute în U.I.S. să poată fi exercitate în cât mai multe ţări europene;

3. dezvoltarea sistemului de credite transferabile, astfel încât studiile să poată fi continuate sau completate în alte universităţi europene;

4. funcţionalizarea sistemului de asigurare a calităţii şi, în cadrul lui, îmbunătăţirea evaluării şi autoevaluării activităţii didactice, ştiinţifice şi administrative; participarea la programele europene de asigurare a calităţii;

5. deschiderea tot mai accentuată spre mediul economico – social; alinierea pregătirii viitorilor specialişti la cerinţele unei economii de piaţă funcţionale;

6. continuarea investiţiilor în U.I.S., în special în ceea ce priveşte construcţiile şi dotările.

Pentru informații complete referitoare la Planul Operațional al Universității „Ioan Slavici” din Timișoara , descărcați fișierul atașat.