Plan Strategic de Dezvoltare UIS

OBIECTIV GENERAL

Obiectivul general al Universității “Ioan Slavici” din Timișoara îl reprezintă dezvoltarea şi întărirea afirmării Universităţii ca formator de specialişti şi generator şi sintetizator de cunoştinţe ştiinţifice, acordat cerinţelor societăţii, cu un climat intern sănătos, propice devenirii şi valorificării profesionale şi general  umane a cadrelor didactice şi studenţilor săi.

Pentru informații complete referitoare la Planul Strategic de Dezvoltare al Universității „Ioan Slavici” din Timișoara pentru perioada 2020-2024, respectiv al Facultății de Inginerie și Facultății de Științe Economice, cu specializările aferente, descărcați fișierele atașate mai jos.