Plan de Invatamant Finante si Banci

Planurile de învăţământ  cuprind discipline fundamentale (cod F), discipline de specialitate în domeniu (cod S) şi discipline complementare (cod C), grupate la rândul lor în discipline obligatorii (A), opţionale (B) şi facultative (C) în conformitate cu cerinţele normative stabilite pe plan naţional;

Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ şi conţinutul acestora, precizat prin programele analitice – fisa disciplinelor, corespund domeniului de licenţă şi programului de studii pentru care s-au elaborat planurile de învăţământ respective şi sunt conforme misiunii declarate, în conformitate cu Standardele specifice pentru programele de studii din domeniul fundamental „Economie“ elaborate şi aprobate de ARACIS, în baza Legii 87/10 apr. 2006, Art. 17.

Puteti vizualiza planul de invatamant complet descarcand fisierul atasat.