Prezentarea Facultatii de Stiinte Economice

Facultatea de Ştiinţe Economice este una dintre facultăţile Universităţii “Ioan Slavici” din Timişoara. Oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Economice este următoarea:

Principalele obiective realizabile prin intermediul procesului de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, organizate în cadrul Universităţii „Ioan Slavici” din Timişoara şi implicit în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, sunt următoarele :

            1. Pregătirea unor specialişti de înaltă competenţă, cu solide cunoştinţe profesional-ştiinţifice şi cu deprinderi practice, în profilul fiecăreia dintre specializările abordate în cadrul facultăţii menţionate anterior;

            2. Formarea la absolvenţi a unei noi mentalităţi adecvate pentru cadrul organizatorico-social specific economiei concurenţiale de piaţă, care se caracterizează prin mobilitate, profunzime, spirit întreprinzător şi inovaţional, cu implicaţii asupra tuturor activităţilor din domeniul socialului, al producţiei şi serviciilor;

            3. Dezvoltarea unor atitudini creative în pregătirea viitorilor specialişti, care să devină capabili să-şi asume răspunderi şi să contribuie efectiv la soluţionarea unor aspecte concrete, teoretice şi practice, ale fiecărei profesiuni în parte, corespunzător cerinţelor activităţii social-ingineresti şi ale protecţiei mediului înconjurător.

            Având la bază misiunea asumată de Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara, misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice constă în asigurarea tuturor condiţiilor pentru desfăşurarea unui act educaţional, care prin forma de organizare, nivelul de calitate şi eficienţă să fie unul acordat şi competitiv în spaţiul învăţământului universitar naţional şi European.

            Bazându-ne pe realizările de până acum, este necesar să continuăm conectarea facultăţii şi a oamenilor ei, studenţi şi cadre didactice, la spaţiul real şi la situaţiile complexe cu care se confruntă societatea şi economia românească.

            Este nevoie, în acest sens, de-o implicare multiplă şi serioasă în problemele actuale, dar şi de o pregătire temeinică a viitorilor specialişti, care să fie ceruţi de piaţa muncii şi nu oferiţi de programele universitare, într-un real echilibru între cerere şi ofertă.

            Pe cale de consecinţă, este nevoie, mai mult ca oricând, de o adaptare curriculară la piaţa reală a muncii, de dimensionarea şi dozarea eforturile financiare şi didactice de formare la nivelul cerut de potenţialii angajatori, promovând doar acele specializări care sunt viabile şi susţinând, în baza bunelor tradiţii, colaborările directe, pe multiple planuri, între diversele firme şi facultate sau departamentele universitare implicate în procesul de învăţământ.

            Facultatea trebuie să iniţieze şi să propună nu numai oameni de valoare, viitori specialişti de nădejde, ci şi proiecte şi programe viabile sau asocieri care să genereze resurse suplimentare, care să permită studenţilor să interfereze, încă din facultate, cu realităţile meseriei pentru care se pregătesc.

             Cadrele didactice sunt reprezentate de profesori universitari cu titluri de “Doctor” și cu vastă experiență în învățământul superior din mediul Timișorean.