Prezentare Universitatea Ioan Slavici

ÎNTRE ALTERNATIVĂ ȘI DEZIDERAT AL EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR TIMIȘOREAN

Universitatea „Ioan Slavici” din Timisoara a luat ființă în cadrul Fundației cu același nume, în iarna anului 2000, din dorința unui grup de personalitati din invatamantul superior timișorean de a crea o instituȚie în sistem privat, care să așeze mai presus de orice formarea intelectuală a tinerilor cu o largă deschidere culturală, bună pregatire profesională și cu o mare capacitate de integrare în societate.

Buni cunoscatori, atât ai stării actuale a tinerei generații, cât și a prognozelor de dezvoltare a României moderne, cele peste 50 de cadre didactice, cu titlul de DOCTOR în diferite domenii ale stiintelor, își unesc eforturile in punerea in aplicare a experientei și profesionalismului în construirea unei strategii instructiv educaționale performante.

Pentru candidați oferta Universității „Ioan Slavici” se prezintă ca o alternativă privată de pregatire profesională superioară din domeniul ingineriei și științelor economice.

Demnă de luat în seama este voința fondatorilor și Senatului Universității „Ioan Slavici”, de a aduce câteva noutăți strategice, care să răspundă dezideratelor învățământului superior modern, în care STUDENTUL cu motivația și capacitatea proprie, este punctul central al programului de pregătire. Cadrele didactice sunt hotărâte să aplice cele mai eficiente metode pedagogice, de conlucrare cu studenții pentru scopul unic de a asigura absolvenți bine pregătiți pentru locuri de muncă alese sau vizate.

Noutățile aduse de obiectivele instructiv educative proprii Universitatii, sunt legate de cadrul integrat de desfasurare, asigurat de cladiri si spatii bine grupate, unde se pot desfasura atat activitatile didactice, cat si cele sociale (cazare,masa), respectiv cele cultural – sportive. Astfel, pe perioada cursurilor universitare se vor organiza acțiuni de interes pentru studenții celor 2 facultăți, cu participarea activă a acestora, asigurând posibilitatea abordărilor interdisciplinare, exercițiul complex al viitoarei profesii.

Cu studenții de la toate facultatile, la solicitarea acestora, se vor crea condiții de pregătire specială pentru încadrarea într-o societate comerciala preferată, într-un post dorit. De asemenea, programul activităților didactice este flexibil, stabilit de comun acord cu studenții.