Rapoarte Anuale

Acţiunile de audit intern, ca parte a programului anual de audit intern privind calitatea din UIS, acoperă toate activităţile şi procesele desfăşurate în entităţile universităţii: facultăţi, departamente, servicii administrative şi sociale şi furnizează informaţii pentru evaluările externe din universitate necesare în vederea obţinerii de diferite tipuri de autorizare, acreditare sau certificare periodică.

Constatările auditurilor sunt utilizate, pe de-o parte, pentru a evalua eficacitatea sistemului de management al calităţii academice şi pentru a identifica oportunităţi de îmbunătăţire, din perspectiva eficacităţii educaţionale a proceselor de predare, învăţare şi cercetare, inclusiv a rezultatelor obţinute. Pe de altă parte, constatările auditurilor servesc şi la evaluarea calităţii serviciilor/programelor administrative şi sociale pentru studenţi.

Rapoarte anuale: