Raport Rector

Legea Învățământului Superior nr. 199/2023, cu modificările si completările ulterioare, reprezintă principalul reper normativ care reglementează functionarea învăţământului superior din România.

În baza  Art. 19, alin. (1) al Legii Învățământului Superior nr. 199/2023, Rectorul Universității „Ioan Slavici” din Timișoara are obligația să prezinte anual un raport privind starea universității.  Acest raportul include urmǎtoarele informaţii:

a) Situaţia financiarǎ a UIS, pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli;

b) Situaţia fiecărui program de studii;

c) Situaţia personalului UIS;

d) Rezultatele activităţilor de cercetare;

e) Situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul UIS;

f) Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare;

g) Situaţia posturilor vacante;

h) Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din promoţiile precedente;

i) Analiza implementării planului operațional anual pentru anul calendaristic precedent.