Regulamente

Procedură privind monitorizarea inserției socio – profesionale a absolvenților pe piața muncii

Regulament de organizare si functionare a CCOC

Regulament privind examinarea si notarea studentilor in UIS

Procedura operațională privind frauda și_sau plagiatul academic în rândul studenților

Regulament privind solutionarea contestațiilor referitoare la notarea studențiilor

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă la UIS pentru anul universitar 2024_2025

Regulament privind activitatea profesională a studentilor de la ciclurile de studii universitare de licență la UIS pentru anul universitar 2024_2025

Organigrama funcțiilor de conducere_UIS

Organigrama structurilor de conducere_UIS  

Regulament de organizare și funcționare a Senatului Universății „Ioan Slavici” din Timişoara

Regulamentul de alegere a studenților reprezentanți din UIS

Regulamentul de ordine interioară al Universității Ioan Slavici din Timișoara

Regulament privind acordarea de burse pentru studenţii ciclurilor de învăţământ universitar

HG_367_2023_Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor 2023_2024

Nomenclator domenii-programe de studii licenta 2022-2023

HG 403_2021 Nomenclator programe licenta 2021-2022

Regulament privind activitatea profesională a studentilor de la ciclurile de studii universitare de licență la UIS pentru anul universitar 2023_2024

Metodologia de organizare si desfasurare a concursului de admitere la UIS pentru anul universitar 2023_2024

Regulament privind sistemul de credite transferabile la UIS

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor în UIS

Regulament privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile de studii universitare de licență la UIS 2022 _2023

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență la UIS _2022

Regulament de organizare și desfășurare al procesului de învățământ la cilul de studii licență din UIS

Regulament de stimulare a studenților cu performanțe înalte de învățare și de recuperare a celor cu dificultăți

Regulament de Organizare și Funcționare al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC)

HG-978-2022-LICENTA

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DERULAREA ON-LINE A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021 – 2022

Metodologia privind desfășurarea activităților de evaluare în regim on-line în anul universitar 2021 – 2022 la Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara

Regulament privind activitatea profesională a studentilor de la ciclurile de studii universitare de licență la UIS pentru anul universitar 2021 – 2022

NOMENCLATOR_2020_2021_Anexa 2

Metodologia de organizare si desfasurare a concursului de admitere la UIS pentru anul universitar 2021_2022

Regulament privind activitatea profesională a studentilor de la ciclurile de studii universitare de licență la UIS pentru anul universitar 2020 – 2021

HG 326_2019_Nomenclatorul programelor de studii universitare pentru anul univ 2019-2020

HG 326_2019_Nomenclatorul programelor de studii universitare pentru anul univ 2019-2020_EXTRAS

HG 158 – 2018 Nomenclatorul programelor de studii pentru anul univ 2018 – 2019