Fisa disciplinelor CIG

Programele analitice (fişele disciplinelor)  – sunt precizate obiectivele disciplinei, conţinutul tematic de bază, repartizarea numărului de ore de curs, seminar şi activităţi aplicative etc. pe teme, sistemul de evaluare al studenţilor, bibliografia minimală.

Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ şi conţinutul acestor discipline este în concordanţă cu standardele specifice în vigoare, aferente domeniului Contabilitate.

Fisele disciplinelor _anul III

Fisele disciplinelor _anul II

Fisele disciplinelor _anul I

Fișe discipline CIG_anul 1_ 2023_2024

Fișe discipline CIG_anul 2_ 2023_2024

Fișe discipline CIG_anul 3_ 2023_2024