Fisa Disciplinelor - Syllabus Tehnologia Informatiei

Programe analitice (fişele disciplinelor –  Anexa13-21-TI)  – sunt precizate obiectivele disciplinei, conţinutul tematic de bază, repartizarea numărului de ore de curs, seminar şi activităţi aplicative etc., pe teme, sistemul de evaluare al studenţilor, bibliografia minimală.

Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ şi conţinutul acestor discipline  – nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ şi conţinutul acestora, precizat în programele analitice-fisele disciplinelor, este în concordanţă cu standardele specifice.