Conducerea Universitatii Ioan Slavici

487106_113521882135726_2016915320_n

Bună cunoscatoare, atât a stării actuale a tinerei generații, cât și a prognozelor de dezvoltare a Romaniei moderne, Conducerea Fundației „Ioan Slavici” are ca obiectiv construirea unei strategii instructiv – educaționale performante.

Președinte Consiliu de Administrație
Prof. Univ. Dr. Ing. Ec. Titus Slavici

Rectorul Universității „Ioan Slavici” din Timișoara

Prof. Univ. Dr. Ing. Carmen Holotescu

Prorector al Universității „Ioan Slavici” din Timișoara

Conf. Univ. Dr.  Tiberiu Ciobanu

Prorector al Universității „Ioan Slavici” din Timișoara

Conf. Univ. Dr. Doina Darvasi

Președinte al Senatului Universității „Ioan Slavici” din Timișoara

Conf. Univ. Dr. Adriana Secoșan

Secretar Șef Universitate

Ing.ec. Kurti Veronica

Organigrama funcțiilor de conducere_UIS

Organigrama structurilor de conducere_UIS