Competente Dobandite in Tehnologia Informatiei

Specializarea Tehnologia informaţiei îşi propune formarea de competenţe profesionale şi de aptitudini de cercetare prin programele de licenţă pe care le oferă, misiunea pentru ciclul de licenţă, cu o durată de patru ani, fiind aceea de a asigura, specialişti care să deţină următoarele competenţe:

1. Competenţe profesionale:

  • Operarea cu fundamente ştiinţifice, inginereşti şi ale informaticii
  • Proiectarea componentelor hardware, software şi de comunicaţii
  • Soluţionarea problemelor folosind instrumentele ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor
  • Proiectarea şi integrarea sistemelor informatice utilizând tehnologii şi medii de programare
  • Întreţinerea şi exploatarea sistemelor hardware, software şi de comunicaţii
  • Utilizarea sistemelor inteligente

2. Competenţe transversale:

  • Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputaţia profesiei
  • Identificarea, descrierea şi derularea proceselor din managementul proiectelor, cu preluarea diferitelor roluri în echipă şi descrierea clară şi concisă, verbal şi în scris, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a rezultatelor din domeniul de activitate
  • Demonstrarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru actualizarea cunoştinţelor profesionale, economice şi de cultură organizaţională.

      Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei sunt:

            Ocupaţii posibile conform COR: Administrator baze de date – 252101; Administrator de retea de calculatoare – 252301; Administrator de retea de telefonie voip – 252302; Analist – 251201; Asistent de cercetare în calculatoare – 215237; Asistent de cercetare în comunicatii – 215228; Asistent de cercetare în informatica – 214918; Designer instructional – 235904; Designer pagini web (studii superioare) – 216610; Dezvoltator de e-learning – 235905; Inginer de sistem software – 251205; Inginer de sistem în informatica – 251203; Inginer proiectant comunicatii – 215310; Inginer sisteme de securitate – 215222; Profesor în învățământul gimnazial – 233002; Programator – 251202; Programator de sistem informatic – 251204; Proiectant inginer de sisteme și calculatoare – 215214; Proiectant sisteme informatice – 251101; Specialist în domeniul proiectarii asistate pe calculator – 251401; Specialist în proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice – 251402;

            Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: Administrator de sistem informatic, Administrator de sistem de calcul, Administrator site-uri Web, Analist pentru reţele şi sisteme de comunicaţii de date, Dezvoltator software de sistem, Dezvoltator aplicaţii Web, Inginer specialist în asigurarea calităţii software, Inginer specialist în testare sisteme informatice, Inginer specialist în securitatea calculatoarelor, Inginer specialist în întreţinere şi mentenanţă sisteme de calcul.