Misiunea Universitatii Ioan Slavici

Misiunea Fundaţiei pentru Cultură şi Învăţământ- Universitatea „IOAN SLAVICI”, de la înfiinţare, menţionată şi în Statut, a fost şi rămâne, misiune de educare, învăţământ şi orientare către nou, de stimulare a cercetării ştiinţifice atât în rândul tinerei generaţii, cât şi a adulţilor. Principalele obiective realizabile prin intermediul procesului de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, organizate în cadrul Universităţii IOAN SLAVICI din Timişoara, sunt următoarele :

            1. Pregătirea unor specialişti de înaltă competenţă, cu solide cunoştinţe profesional-ştiinţifice şi cu deprinderi practice, în profilul fiecăreia dintre specializările abordate în cadrul celor 2 facultăţi menţionate anterior ;

            2. Formarea la absolvenţi a unei noi mentalităţi economice, juridice şi ştiinţifice, adecvate pentru cadrul organizatorico-social specific economiei concurenţiale de piaţă, care se caracterizează prin mobilitate, profunzime, spirit întreprinzător şi inovaţional, cu implicaţii asupra tuturor activităţilor din domeniul socialului, al producţiei şi serviciilor ;

            3. Dezvoltarea unor atitudini creative în pregătirea viitorilor specialişti, care să devină capabili să-şi asume răspunderi şi să contribuie efectiv la soluţionarea unor aspecte concrete, teoretice şi practice, ale fiecărei profesiuni în parte, corespunzător cerinţelor activităţii social-economice şi ale protecţiei mediului înconjurător.

Membrii fondatori ai fundaţiei, conform statutului anexat, sunt cadre didactice universitare. Dorim să subliniem prin aceasta orientarea prioritară spre învăţământ a fundaţiei şi nu spre latura comercială (argumentăm această afirmaţie prin investiţiile enorme făcute în baza materială a Universităţii, precum şi dinamica excepţională a acestora, investiţii cofinanţate şi sprijinite şi de alte firme aparţinând fondatorului).

Una dintre motivaţiile înfiinţării Fundaţiei dar şi a adoptării numelui de “Ioan Slavici” este omagiul adus marelui om de cultură IOAN SLAVICI (1848-1925),  preşedintele fundaţiei profesorul prof. univ. TITUS SLAVICI fiind descendent al scriitorului. Din  informaţiile avute, nu există nici o instituţie de învăţământ superior cu acest nume.

Fundaţia “IOAN SLAVICI”, are o paletă mult mai largă de activităţi, în special în domeniul învăţământului şi culturii (deschiderea unui liceu, lansări de cărţi, editarea periodicului Fundaţiei „DEMNITATEA”, decernări de premii, comemorări, zile aniversare etc.)