CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERA (CCOC)

Puteti vizualiza REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CENTRULUI DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ, descarcand fisierul atasat.

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) este o structură a Universităţii „Ioan Slavici” din Timişoara (UIS), conform organigramei, în subordinea Prorectorului pentru relaţii cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic.

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) a fost creat pentru a pentru a răspunde nevoilor de consiliere şi orientare profesională ale studenţilor, absolvenţilor UIS, precum şi elevilor de liceu din anii terminali, prin oferirea de servicii gratuite de informare, consiliere şi orientare în carieră cu scopul facilitării gestionării propriului traseu educaţional şi profesional.

Obiectivele specifice urmărite de Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră din Universitatea „Ioan Slavici” din Timişoara sunt:

  • Optimizarea sistemului de informare a studenţilor sau a potenţialilor studenţi (elevi din anii terminali, absolvenţi) privind alegerii rutelor educaţionale şi ocupaţionale disponibile în cadrul curriculei universitare a UIS;
  •  Optimizarea sistemului de educaţie cu privire la cariera profesională a studenţilor/ absolvenţilor astfel încât aceşt ia să poată fi capabili de aşi planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional şi de carieră în concordanţă cu propriul profil de competenţe profesionale;
  • Reducerea abandonului universitar din UIS cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;
  • Facilitarea relaţiei dintre studenţi/ absolvenţi UIS şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să fie informaţi cu privire la provocările reale ale pieţei muncii;
  • Asigurarea de suport specializat în vederea creşterii angajabilităţii studenţilor şi a absolvenţilor UIS prin dezvoltarea abilităţilor privind managementul carierei profesionale în contextul schimbărilor legislative şi a dinamicii pieţei muncii.
  • Consilierea studenţilor/ a absolvenţilor privind nevoile de formare continuă şi organizarea de sesiuni de formare centrate pe dezvoltarea competenţelor transversale.
  • Consilierea studenţilor cu cerinţe educative speciale în vederea facilitării integrării universitare şi socio-profesionale.

Regulament de Organizare și Funcționare al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC)