Cadru Juridic

Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara funcţionează de la înfiinţare, ca persoană juridică fără scop patrimonial, conform legilor actuale de reglementare a societăţilor neguvernamentale nonprofit fără scop lucrativ (Legea nr. 21/1924 şi O.G. nr. 26/1999)

Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ “IOAN SLAVICI” din Timişoara a fost înfiinţată conform Hotărârii Tribunalului Timiş, dată prin sentinţa civilă nr. 544 din 04.01.2000 rămasă definitivă şi irevocabilă. Membrii fondatori ai fundaţiei, conform statutului anexat, sunt cadre didactice universitare. Dorim să subliniem prin aceasta orientarea prioritară spre învăţământ a fundaţiei şi nu spre latura comercială. Conducerea Fundaţiei a hotărât înfiinţarea Universităţii “IOAN SLAVICI”, desemnând prin decizie internă structura organizatorică şi organele de conducere ale acesteia.