Impreuna spre succes prin obtinerea unei calificari relevante nevoilor actuale

Impreuna spre succes prin obtinerea unei calificari
relevante nevoilor actuale

Obiectivul general al proiectului il reprezinta creşterea competitivităţii angajaţilor în vederea spijinirii dezvoltării capitalului uman, condiţie esenţială pentru asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă si flexibilă. Firmele românesti au nevoie de forţă de muncă calificată pentru a face faţă competiţiei dure pe piaţa europeană si pentru a fi capabile să se adapteze continuu schimbărilor. Pornind de la aceste considerente proiectul va genera o serie de efecte positive pe termen lung: se va pune accent pe o mai buna colaborare intre angajati si furnizorii de formare profesionala continua pentru a creste numarul angajatilor la cursurile de formare profesionala; se va inregistra o crestere a gradului de constientizare a beneficiilor calificarii fortei de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului cuprind:
– creşterea nivelului de informare si constientizare cu 50% cu privire la necesitatea si beneficiile formarii profesionale continue atat asupra angajatorului cat si a angajatului, într-o epoca a schimbarilor tehnologice si a integrarii globale rapide pentru o viata prospera si satisfacatoare printr-o campanie inovatoare;

-facilitarea accesului a 85 angajati la programele de formare profesională continuă, în vederea obtinerii de către acestia a unei calificări complete;

– antrenarea furnizorilor FPC in largirea ofertei cursurilor de calificare si recalificare prin dezbateri, discutii si promovarea parteneriatelor Se urmareste dezvoltarea competentelor pentru realizarea unei calificari complete, inlaturarea sceptismului si lipsei de receptivitate in ceea ce priveste beneficiile formarii profesionale continue si promovarea ideeii de colaborare intre institutii.

Anunt_Targ 08 04 2015