Centre Sociale si de Invatamant

Serviciile sociale, culturale şi sportive oferite studenţilor de către universitate se realizează prin direcţia socială (http://www.islavici.ro),  Liga Studentilor din universitate, care funcţionează în baza unor regulamente proprii (Anexa 02-20-UIS Regulament privind organizarea şi funcţionarea Complexului de Cazare al Universităţii „Ioan Slavici” din Timişoara).

Serviciile oferite studenţilor sunt variate, cuprinzând:

– cazarea în căminele Universităţii, 3 cămine-hotel (aflate parţial şi în circuitul turistic comercial) (www. slavicicazare.ro), totalizând cca. 500 locuri de cazare; cele 180 camere beneficiază de conexiune internet şi televiziune prin cablu, mobilier nou) şi servicii de alimentaţie publică în cantina –  restaurant de la centrul Moara cu Noroc Timişoara (www. slavicicazare.ro);

– în vederea desfăşurării activităţii de educaţe fizică se pun la dispoziţie studenţiilor următoarele spaţii:

1.  Contract cu Liceu “Vlad Țepeș” din Timișoara;

2.   Baza sportivă şi de agrement Cenei;

3. Contract pentru bazinul de înot și sala de sport S.C. IC-DEEP S.R.L.;

4. Contract cu Baza Sportivă Electrica (Timișoara)

– servicii culturale realizate atât în universitate, cât şi pe baza unor contracte încheiate cu alte instituţii sportive şi culturale.

În Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara funcţionează Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) (Anexa 02-21-UIS). Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) este o structură a Universităţii „Ioan Slavici” din Timişoara (UIS) creat pentru a pentru a răspunde nevoilor de consiliere şi orientare profesională ale studenţilor, absolvenţilor UIS, precum şi elevilor de liceu din anii terminali, prin oferirea de servicii gratuite de informare, consiliere şi orientare în carieră cu scopul facilitării gestionării propriului traseu educaţional şi profesional.

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră CCOC din UIS desfăşoară, activităţi specifice, între care:

a. Informarea, orientarea şi consilierea studenţilor / elevilor de liceu prin oferirea unor servicii precum: consilierea educaţională şi vocaţională; consilierea şi evaluarea psihologică; con silierea în carieră; elaborarea de materiale destinate informării, orientării şi consilierii.

b. Acţiuni legate de creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor, prin oferirea unor servicii precum: sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare şi de simulare a interviului de angajare; organizarea de prezentări de companii; sesiuni de informare pentru dezvoltarea competenţelor transversale ale studenţilor; realizarea de studii şi analize periodice privind abandonul universitar, integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, impactul serviciilor de consiliere şi orientare profesională; propunerea de măsuri pentru ameliorarea acestora, elaborarea şi aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării inserţiei absolvenților universităţii pe piaţa muncii.

c.  Informarea şi consilierea elevilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale disponibile în cadrul curriculei universitare aprobată de Senatul universităţii la propunerea Consiliului de Administraţie, a sistemului de credite transferabile la nivel universitar, în conformitate cu Registrul naţional al calificărilor din învăţământul superior şi Cadrul naţional al calificărilor, prin intermediul unor activităţi de genul: zilele porţilor deschise, târguri educaţionale, vizite tematice în universitate, caravana universităţii în licee, concursuri tematice destinate elevilor, prezentarea de cariere de succes etc.