CAREER - Consilierea si practica Adaptate Relatii Economice , Eficiente si Relevante la locul de munca

Proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU)

Componenta 1 – Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Cod SMIS : 107521

Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului de absolvenți de la Universitatea “Ioan Slavici” din Timișoara, care își găsesc un loc de muncă conform pregătirii de specialitate din domeniu prin participarea la un program inovativ de consiliere și practică.

Scopul activităților propuse este de a-l face pe student / viitorul absolvent să obțină, să se adapteze și să mențină locul de muncă relevant pregătirii educaționale. Proiectul își propune să ofere studenților posibilitatea de a-și dezvolta competențe prin stagii de practică și consiliere profesională în concordanță cu nevoile firmelor din domeniu.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1. Creșterea șanselor de angajare pentru 100 studenți (de la Univesitatea Ioan Slavici” din Timișoara) participanți la programul inovativ de consiliere în 5 faze MAC (Matching Abilities for Companies);

OS2. Dezvoltarea de competențe practice în rândul a 100 de studenți de la Univesitatea Ioan Slavici” din Timișoara prin stagii de practică la potențialii angajatori (parteneri de practică);

OS3. Creșterea gradului de relevanță a ofertei universității în raport cu cererea actuală și cea prognozată a pieței muncii.

Documente analiza si selectie

GT (Tabel selecție administrativ și eligibilitate GT,

Grilă de selecție GT,

Proces verbal) septembrie 2019.pdf

Documente analiza si selectie GT (Tabel selecție administrativ și eligibilitate GT,

Grilă de selecție GT, Proces verbal) martie 2020.pdf

Documente analiza si selectie GT (Tabel selecție administrativ și eligibilitate GT, Grilă de selecție GT, Proces verbal) februarie 2020.pdf

Documente analiza si selectie GT (Tabel selecție administrativ și eligibilitate GT,

Grilă de selecție GT, Proces verbal) ianuarie 2020.pdf

Documente analiza si selectie GT (Tabel selecție administrativ și eligibilitate GT, Grilă de selecție GT, Proces verbal) august 2019.pdf

Documente analiza si selectie GT (Tabel selecție administrativ și eligibilitate GT,

Grilă de selecție GT, Proces verbal) octombrie 2019

Documente analiza si selectie GT (Tabel selecție administrativ și eligibilitate GT,

Grilă de selecție GT, Proces verbal) noiembrie 2019

Documente analiza si selectie GT (Tabel selecție administrativ și eligibilitate GT,

Grilă de selecție GT, Proces verbal) decembrie 2019

Procedura de inscriere si selectie a grupului tinta

Documente analiza si selectie GT (Tabel selecție administrativ și eligibilitate GT,

Grilă de selecție GT, Proces verbal) ianuarie – martie 2019

GRILĂ DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

Documente analiza si selectie GT (Tabel selecție administrativ și eligibilitate GT,

Grilă de selecție GT, Proces verbal)_mai 2019

Documente analiza si selectie GT (Tabel selecție administrativ și eligibilitate GT,

Grilă de selecție GT, Proces verbal) aprilie 2019

Anexe la Procedura de inscriere si selectie a grupului tinta

Anunt înscriere grup tinta – CAREER