Cazare si Masa

Instituția dispune de:

– spaţii de cazare pentru absolut toţi studenţii Universităţii şi în limita locurilor ramase libere şi pentru studenţii altor Universităţi;

– spaţiu pentru activităţii recreative;

– organizarea de acţiuni culturale;

– servicii de consiliere.

Serviciile sociale, culturale şi sportive oferite studenţilor de către universitate se realizează prin direcţia socială  şi Liga studenţilor din universitate, care funcţionează în baza unor regulamente proprii.

Serviciile oferite studenţilor sunt variate, cuprinzând:

– cazarea în căminele Universităţii, 3 cămine-hotel (aflate parţial şi în circuitul turistic comercial) (www. slavicicazare.ro), totalizând cca. 500 locuri de cazare; cele 180 camere beneficiază de conexiune internet şi televiziune prin cablu, mobilier nou) şi servicii de alimentaţie publică în cantina –  restaurant de la centrul Moara cu Noroc Timişoara; 

– Centrul de practică şi recreere din Cenei  pentru desfășurarea activităților sportive și recreative; există totodată contracte de închiriere a unor spații în vederea desfășurării activităților sportive: Contract cu Liceu “Vlad Țepeș” din Timișoara, Contract pentru bazinul de înot și sala de fitness S.C. IC-DEEP S.R.L., Contract cu Baza Sportivă Electrica (Timișoara);

– servicii culturale realizate atât în universitate, cât şi pe baza unor contracte încheiate cu alte instituţii sportive şi culturale.